Lessons


Ceachtanna

(Ná déan dearmad ar an leathanach faoi Áiseanna Foghlama atá againn)

Físeáin Spreagthacha

Físeáin ghearraYoutube faoin bhfoghlaim le Séamas Ó Neachtain

Chéad Radharc ar an Teanga

Seo Powerpoint Séamais óna thaispeántas leabharlainne

Foghlaim conas an seanchló a léamh

Roinnt Buneolais (Nua!)

Remedial (or beginning) Lessons on Irish Pronunciation - 8 bhfíseán gearra Youtube le Séamas Ó Neachtain

Tosaitheoirí:

How to Pronounce Irish - físeáin le Gearóid Ó Ceallaigh
Déan cleachta foghraíochta leis an gcleachta léitheoireachta seo
Logainmneacha as Gaeilge

Meán Leibhéal:

Ollscoil Ulaidh
Bunléitheoireacht (Buntús Cainte: The Lost Episodes)

Ardleibéal:

Conas a Rá... - Cora cainte a bhaillaigh Gearóid Ó Laoi
Nodanna faoi Ghaeilge Mhumhain / ag léamh na Gaeilge in Séadna
Saol Iontach Shéadna
Is féidir duit go deimhin Céitinn a léamh as Gaeilge! - Scéalaíocht Chéitinn

Ceachtanne Eile ar Líon:

Gramadach na Gaeilge le Lars Braesicke (Auf Deutsch!)
Ceachtanna Gramadacha ag Daltaí na Gaeilge
Lorg an Bhéarla le Seán Mac Maoláin