An Tobar le Ruairhrí Ó Báille

Tá an leabhar seo as cló, faraor. Mar sin, ná buaill ar an nasc thíos!

This book is out of print, alas. So, don't click on the link below!

out of print

An Tobar (pdf)

The whole book read out loud (a long time ago)