Séadna

Class schedule 2002 / Féilire an Ardranga 2002
A Couple of Difficult Sentences / Cúpla Abairt Dheacair

Úsáidtear an t-eagrán seo leanas anseo. Ná bac le haon eagrán giorraithe (scoile)! Bíonn ró-mhéad ar lar.

Séadna, an tAthair Peadar Ua Laoghaire, Liam Mac Mathúna a chuir in eagar, Carbad, Baile Átha Cliath
Caibidil a hAon

Caibidil a Dó

Caibidil a Trí

Caibidil a Ceathair

Caibidil a Cúig

Caibidil a Sé

Caibidil a Seacht

Caibidil a hOcht

Caibidil a Naoi

Caibidil a Deich

Caibidil a hAon déag

Caibidil a Dó dhéag

Caibidil a Trí Déag

Caibidil a Ceathair Déag

Caibidil a Cúig Déag

Caibidil a Sé Déag

Caibidil a Seacht Déag

Caibidil a hOcht Déag

Caibidil a Naoi Déag

Caibidil a Fiche

Caibidil a hAon is Fiche

Caibidil a Dó is Fiche

Caibidil a Trí is Fiche

Caibidil a Ceathair is Fiche

Caibidil a Cúig is Fiche

Caibidil a Sé is Fiche

Caibidil a Seacht is Fiche

Caibidil a hOcht is Fiche

Caibidil a Naoi is Fiche

Caibidil a Tríochad

Caibidil a hAon is Tríochad

Caibidil a Dó is Tríochad

Caibidil a Trí is Tríochad

Caibidil a Ceathair is Tríochad