Dia duit, agus fáilte romhat!Buail anseo chun é a chloisteáil.

Scoil saor in aisce is ea Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín. Scoil deonach uile-aicme is ea í. Is é cuspóir atá ag an scoil ná feidhm fairsing a bhaint as an nGaeilge mar theanga bheo. Bíonn fáilte roimh chuile dhuine ag a bhfuil suim i bhfoghlaim, bhforbairt nó bhfeabhsú a c(h)uid Gaeilge.

Ransaigh an suíomh seo ar do thoil chun níos mó a fhoghlaim faoin nGaeilge, faoi dhul chun na scoile duit, agus faoin scoil tríd is tríd.

Rinneadh an suíomh seo as Béarla agus as Gaeilge. Má bhuailtear ar an nasc "leagan" ar an bpríomhroghchlár, beidh aistriúchán ann ar an suíomh ina iomlán. Má bhuailtear ar nasc an aistriúcháin ar leathanach ar leith, déantar aistriúchán ar an leathanach sin amháin. D'fhéadfá dul ó theanga go teanga sa dóigh sin, má tá cúpla focal nach bhfuil agat ann.

Ar na leathanaigh as Béarla, uaireanta tá Frásaí Gaeilge i litreacha uaine i dteannta lena n-aistriúcháin. Nuair atá sé ann, buail ar Click this to hear the Gaelic spoken. agus cloisfidh tú na focail sin.

Translate to English