English

Síntí Fada (Fadas - á é í ó ú)

An tSlí is Simplí:

Chun na guthanna le síntí fada a dhéanamh, brú ar Alt + sraith na n-uimhreacha sa charta thíos:
160 á
162 ó
163 ú
130 é
161 í
0193 Á
0211 Ó
0218 Ú
0201 É
0205 Í

Slí Eile Gan na hUimhreacha Sin:

Má tá tú ag úsáid windows, sa start button, roghnaigh 'settings,' agus ansin roghnaigh 'control panel.' Faigh 'keyboard' agus roghnaigh é. Istigh sin, tá 'tabs' ann. Bual ar an 'languages' tab. Anois, is féidir go mbeidh an CD ROM do Windows ag taisteáil uait, ach bain triall as ar dtús. Roghnaigh 'add language' agus roghnaigh 'English(Ireland).' Más maith leat, déan é do phríomhtheanga. Tar éis seo, beidh bosca beag gorm sa chúine deis thíos, agus 'En' istigh. Is féidir leat athrú teanga a dhéanann ansin. Nuair atá 'English(Ireland)' agat, is féidir leat na guthanna a chlóscríobh agus tú ag brú ar na cnaipí 'Ctrl' agus 'Alt' (ar thaobh do lámha clé) ag an am céanna, agus, voila, tá síntí fada agat. Fainic - uaireanta déanann na cnaipí seo rudaí eile, mar shampla in AOL, ach is féidir leat é a sárú. Tá sliochta eile ann chun síntí fada a fháil, freisin:
More about fadas (other ways to get them)


The Easiest Way:

In order to get the vowels with the sintí fada on them, press on Alt + the series of numbers in the chart below:
160 á
162 ó
163 ú
130 é
161 í
0193 Á
0211 Ó
0218 Ú
0201 É
0205 Í

Another Way Without Those Numbers:

If you are using Windows, in the start button, choose 'settings,' and then choose 'control panel.' Find 'keyboard' and choose it. Inside that, there are tabs. Click on the 'languages' tab. Now, you may need the Windows CD ROM, but try it first. Choose 'add language' and choose English(Ireland). If you like, make it your default language. After this, you will have a little blue box in the lower right hand corner of your screen, and 'En' inside it. You can change the language there. When you have 'English(Ireland),' you can type the vowels and press on the buttons 'Ctrl' and 'Alt' (on your left hand side) at the same time, and voila, you've got fadas! Wanring - often these buttons do other things, for example, in AOL they do, but you can get around it (type in textpad first, and copy to your email, or just undo what AOL does...).

There are other ways to get the fadas, too (see above).