Yes, you can read Keating in Irish!

(If you are reasonably good with modern Irish)

**Beidh rang (ard-cheardlann) againn Mí Lúnasa 2002 ar an ábhair seo**


Cé hé, Seathrún Céitinn? Léigh faoi Geoffrey Keating(as Béarla) Séathrún Céitinn (as Gaeilge) agus beagán faoi stair na teanga agus a Shaothair (as Béarla). Féach ar lámhscríbhinn de Fhoras Feasa ar Éirinn .

Léigh noda anseo faoi Gaeilge na Mumhan, agus mar sin faoi rudaí atá ann i gCéitinn

Seo duit sliocht beag as an sean-eagrán (1961)de Teach Yourself Irish (as cló, ach an t-eagrán nua) faoin athrú na litriú Gaeilge. Léigh na samplaí as ard, agus tabhair faoi deara na hathrúithe. Is minic go mbíonn gutaí (vowels) malartacha ann, go háirithe. Tarlaíonn a leithéid an-mhinic i nGaeilge nua aimsire luath (Gaeilge Chéitinn).

Léigh Scéalta sa Sean-Chló agus an sean-litriú, mar cleachtadh.

Molaim an leabhar Stories from Keating's History of Ireland, Edited, with Introduction, Notes and Vocabulary by Osborn Bergin. Tá nótaí go leor ann, agus noda eile mar réamhrá.

Tá leaganacha de chúpla scéal atá sa leabhar thuasluaite, mar 'Labhraidh Lorc' agus 'Oidhe Chlainne Uisnigh' i nGaeilge nua-aimsire sa leabhar Éire - Óige na Tíre, An Tír agus An Litríocht le Cathal Ó Cuinn. Is an-úsáideach scéalta a léamh mar seo agus ansin a ath-léamh mar a scríobhadh iad. Tá téip ar fáil i dteannta leis, freisin.

Forus Feasa ar Eirinn - and links to many other major Irish texts, on-line!