Seoladh - Cleas Amhrán

Sheoladh an dlúthdhiosca clúiteach Cleas Amhrán, le Séamas Ó Neachtain, i rith Sheachtain na Gaeilge, Márta 2005. Thug Cumann Carad na Gaeilge a mbeannacht is a dtacaíocht leis.

The renowned CD Class Ow Ron , by Shaymus Oh Nyaktun, was launched during Irish Language week, March 2005. The Philo-Celtic Society gave it's blessing and support.

Seo cúpla grianghraf.

Here are a couple of pictures.