1. Tá an Ghaeilge Beo Bacach i Meiriceá

0:54

2. Don Athbhliain

0:41

3. Nua-Eabhrac

0:55

4. An Bête Noir, Meiriceá

1:17

5. An tOllpholl

1:24

6. Caoineadh An Phalaistínigh

1:44

7. I gCoiteann

0:33

8. 306 Sráid Stáit

1:25

9. Athchóiriú Uimhir 306

0:57

10. Rosc Catha

0:47

11. Dán ar a Shon Féin

0:28

12. An File ar Buile

0:55

13. An Chomaoin

3:03

14. Mo Leathbhádóir sa Chór, Saofóir

1:48

15. An Príosúnlong Jersey

1:32

16. Cúplaí - Cian

1:39

17. Cúplaí - Briogáid 226

1:37

18. Cion

1:23

19. An Faerie Queene

15:06

20. Picsil

0:54

21. An Bhliain Gan Samhradh (1816)

2:38

22. Lá 'le Parthaláin

12:56

23. Mo Chairde Teibí

1:08

24. Ó Stalla sa Leithreas Poiblí

0:54

25. Cothrom an Lae

2:37

26. An Cailín Deas Óg

1:19

27. Masúrca

2:01

28. Tá Íosa im' Chroiméal

1:42

29. San Antartach

3:18

30. Leanbaíocht na Seanaoise

1:06

31. Scéalta Seanmhná

0:59

32. Do Shéamus De Bláca

2:06

33. Tráth sa Subway, i Nua-Eabhrac

1:28

34. Fóibe

1:26

35. A Chroí

3:12

36. Fáilte Roimh na Foghlaimeoirí

0:40

37. Junior

0:43

38. Cúinne na gCancrán

1:17

39. Trí Hadhcú

0:35

40. An Túrchraein dá Tógáil Féin

1:11

41. An Túrchraein dá hÍsliú Féin

0:52

42. Ghlac Mé a Lámh

0:33

43. Cad as Leanaí Nua?

1:29

44. Dréimire Iácóib

1:38

45. Bliain i Do Dhiaidh

1:25

46. Is Minic Nach mBíonn Gnaoi ag Daoine ar an bhFírinne

1:04

47. Ag Tabhairt Fola

0:43

48. An Pápa Deireanach

3:06

49. Cé hé mo Chomharsa?

1:33

50. Coirnélius Ó hÉanaigh

1:31

51. An Ruaille Buaille

1:03

52. An Dúil

2:05

53. An Dá Thaobh Den Scáthán

1:37

54. Siopaí Seandachtaí

0:47

55. Hadhcuithe Eile

0:45

56. Gráig Ghréithe Gránna

1:32

57. Ulpóg 1918

1:39

58. M'Athair

1:23

59. Carraig Dhúnaigh

2:11

60. Ag Staidéir an Bhíobla

1:06

61. Éire

1:12

62. Táim An-mheabhrach ar mo Bhríste

0:55

63. Amhrán Bundúchasach

1:35

64. An Deis

0:33

65. Uathdhó

0:49

66. Rúin Mo Ratha

0:39

Sa bhliain 2004, d’fhoisigh mé mo chéad leabhar filíochta, An File ar Buile – Poems from America (Dánta ó Mheiriceá).

Níl an leabhar gan locht, ach bhain a lán daoine taitneamh as.  Tá na dánta go léir ann le haistriúcháin Bhéarla.  Tá a lán grianghraf ann, dubh agus bán, a rinne mé le ceamara digiteach an-bhunúsach.  an leabhar fós ar fáil i gcló, agus ar fáil mar e-book, freisin.

Sa leabhar seo, tá roinnt scigaithrisí ar amhráin Ghaeilge.  Rinne mé an dlúthdhiosca, Cleas Amhrán, díobh sin, agus ceol eile a chum mé.

Sa bhliain chéanna, rinne mé taifid de gach dán Gaeilge ón leabhar.

Fuair mé amach in 2012 go mbíonn fadhb le dlúthdhioscaí le lipéidí mar a bhí againn ar na cinn seo, agus tar éis cúig bliana, teipeann orthu go minic.  Mar sin, táim anois (2013) ag cur na taifid seo go léir seo ar an idirlíon, saor in aisce.  an cóipcheart agam fós, agus má sheinntear ar an raidió iad, inis do ASCAP, le do thoil!  Ach seo iad.  Bain sult astu!

Tá siad araon ar fáil ar Soundcloud ó 2022 ar aghaidh: Cleas Amhrán agus An file ar Buile.

Séamas Ó Neachtain

 

 

Léigh faoi sheoladh an leabhair anseo (tá a lán grianghraf ann, freisin).

Léigh faoin seoladh de Cleas Amhrán.

 

 

In 2004, I published my first book of poetry, The Mad Poet (An File ar Buile) – Poems from America.

The book is not without its faults, but a lot of people enjoyed it.  All of the poems have English translations with them.  There are a lot of photographs, black and white, which I took with a very basic digital camera.  The book is still in print, and also available as an e-book.

In this book, there are several parodies of Irish songs.  I made a CD, A Trick of Songs, of these, and other music I composed.

In the same year, I recorded all of the Irish language poems from the book.

I found out in 2012 that there is a problem with CDs made with labels like we had on these, and after 5 years, they often stop working.  Therefore, I’m now (2013) making these recordings availble for free on the internet.   I still retain the copyright, and if they are played on the radio, please tell ASCAP!  But here they are.  Enjoy them!

They are both available on Soundcloud as of 2022: Cleas Amhrán and An file ar Buile.

Jim Norton

 

 

Read about the book launching here (there are also a lot of pictures).

Read about the launching of Cleas Amhrán.

 

(1)  Báisín Fheidhlimí                                         (2:26)

2)  Mamó-Mhambó                                              (3:49)

3)  Caillte san Fharraige                                       (1:42)                      Liricí - Lyrics

4)  Nós Eile                                                            (3:58)                      Liricí - Lyrics

5)  Marcaigh Thaibhsiúla sa Spéir *                 (4:43)                      Liricí - Lyrics

6)  BSGM                                                               (1:47)

7)  Mo Ghile Mear (scig.)                  (5:21)

8)  Fúg ar ‘Mo Ghile Mear’                 (2:55)

9)  An Internationale  (scig.)                           (2:33)

10) Áthas an Chaipitleachais **                      (1:32)

11) Níl ‘na Láimh                                                (4:28)

12) Molly na gCíoch Ní Chuilleanáin                (3:34)                      Liricí - Lyrics

13) Ólaim Puins (scig.)                                         (3:09)                      Liricí - Lyrics

14) Ag Seoladh mo Leabhair                              (2:54)                      Liricí - Lyrics

15) Cúnla                                                               (5:54)

16) The Toilet Song ***                                   (2:33)                      Lyrics - Liricí

17) Séamas An-ghlic                                            (3:34)                      Liricí - Lyrics

 

(57:03 san iomlán / total time)

 

©1949, Stan Jones, ** © 1989, *** © 1996, © 2003, gach ceann eile © 2004, James Norton.  Gach ceart ar cosnamh.  Chuir  S. Ó Neachtain a rian ar an gceol go léir.  Sheinn agus chan S. Ó Neachtain gach a bhfuil ar an ndlúthdhiosca seo.  Rinne sé gach taifead, ach amháin má tá ann.  Rinne Thom Hoffmann na cinn sin, ag Richmond Street Recordings.   Tá an dlúthdhiosca seo © 2004, James Norton.  ASCAP.  Ná goid mo chuid, le do thoil!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Þrá


  

Cleas Amhrán

 

 

1

Báisín Fheidhlimí  - ceol traidisiúnta, focail nua le S. Ó Neachtain, óna leabhar An File ar Buile

(A parody of the traditional song Báidí Fheidhlimí, from his book An File ar Buile (the Mad Poet))

 

2

Mamó-Mhambó – bunaithe ar an amhrán traidisiúnta ‘Sí do Mhamó/Cailleach an Airgid’

(Based on  the traditional song ‘She’s Your Granny/The Hag with the Money’)

 

3

Caillte san Fharraige - ceol traidisiúnta, focail nua le S. Ó Neachtain

(A parody of the traditional song  ‘Sí do Mhamó/Cailleach an Airgid’)

 


Curfá 1:

Tá siad amú, tá siad amú,

Tá siad amú, ‘s iad caillte san fharraige.

Tá siad amú is ar meisce ó mhaidin;

Cuirfidh siad astu ‘s iad caillte san fharraige!

 

Dá bhfeicfeá an steam geall te óna múisc,

‘S a súile dul timpeall siar ina gcloigne;

Chuirfeadh sin ort masmas is seanbhlas,

Is fonn ortsa féin chun sceitheadh san fharraige!

 

(Curfá 1)

 

Meas tú gur pollta, meas tú gur pollta,

Meas tú gur pollta a mbád ar an bhfarraige?

Measaim gur pollta, measaim gur pollta é,

Mar  tá siad ag ól amach ar an bhfarraige!

 

(Curfá 1)

 

‘S gairid don chósta,  ‘s gairid don chósta,

‘S gairid don chósta, i gcóngar na gcloch atáid;

‘S gairid don chósta,  ‘s gairid don chósta,

Gan árachas cóir, gan cumas a gcasaithe!

 

Curfá 2:

Tá siad amú, tá siad amú,

Tá siad amú, ‘s iad caillte san fharraige.

Tá siad amú is ar meisce ó mhaidin;

Cuirfidh siad astu a lón is a mbricfeasta!

 

(Curfá 1)

 

 

Chorus 1:

They’re lost, they’re astray,

They’re astray and they’re lost in the sea.

They’re astray and drunk since morning;

They shall throw up and they’re lost in the sea!

 

Should you see the bright hot steam from their vomit,

And the eyes going ‘round back into their skulls;

It would make you feel nauseous and contemptuous

And make you yourself want to throw up in the sea!

 

(Chorus 1)

 

Do you think it’s got a hole in it,  a hole in it,

A hole in their boat on the sea?

I think it’s got a hole, a hole in it,

Since they’re drinking out on the sea!

 

(Chorus 1)

 

It’s close to the coast, close to the coast

Close to the coast, near the rocks they are;

It’s close to the coast, close to the coast,

Without proper insurance, unable to turn!

 

Chorus 2

 

They’re astray, they’re lost,

They’re astray, and they’re lost in the sea.

They’re lost and drunk since morning,

They’re going to lose their lunch and their breakfast!

 

(Chorus 1)


 


 

 

4

Nós Eile – codanna traidisiúnta

(A pastiche of traditional songs)

 


Óró 'sé do bheatha abhaile (x3)

Anois ar theacht an

tSamhraidh, samhradh, 'seoladh na ngamhna,

Faoin bhfásach,

Dá bhfeicfeá an steam geall siar tóin uí loing,

's an sagart ag ól ár sláinte,

's ní bhím ar meisce ach uair sa ré,

s' Cad é sin don té sin nach mbaineann sin dó?

'gus líontar dúinn an crúiscín agus bíodh sé lán.

Bhí mé anuraibh in arm is in éide,

Ach táim í mbliana ag iarraidh déirce

's mo ghrása'n deirc í an té a cheap í.

A mháthairín an ligfidh tú chun aonaigh mé? (x3)

Is duine le Dia thú!

Arsa an tseanbhean bhocht.

Faoi ghunna, faoi phíce, faoi chlaíomh chinn airgid,

'gus líontar dúinn an Crúiscín agus bíodh sé lán.

Seal go rabhas im mhaighdean shéimh,

Anois teacht an earraigh, beidh an lá 'dul chun síneadh,

's an Solas ard atá sa ghealaigh

's é ar buile

Alleliú, puileliú,

Alleliu na gamhna, na gamhna

A stór, a stór, an dtiocfaidh tú?

A stór, a stór, a ghrá,

Ná bíodh brón ort

Cén bhuairt sin ort?

Tá iascairí na Gallaimhe ag teacht anoir le cóir,

ba í sin an tsuáilce mhór,

Ní fhuaireas féin aon suan ar séin ó

gairm gairm í is a gairm í mo stór,

Muise mura dtaga deir Cúnla!

An dtiocfaidh tú nó fanfaidh tú?

Tá buidéal i m'aice 'bhéarfas deoch do mhnaoi'n tí,

Is tá súil 'gam nach ndiúltaíonn sí mé n-a 'níon;

Ó cha bhfaigheann tú mo 'níon, arsa an dúlaman gaelach,

Bhuel, fuadóidh me liom i,

Siúd chugaibh Mary Chinídh

's Tá Bríd agam 's tá Cáit agam

ó Róisín!

's Cad é sin don té sin nach mbaineann sin dó?

Deireann lucht léinn gur cloíte an galar an grá,

Is ní bréagaí mé féin í ná an té seo do chreidfeadh mé!

Cad a dhéanfaimid feasta gan

an Crúiscín lán!

Tá 's 'am nach bpósfá (x3)

Mo ghile mear!

Measaim gur subhach don Mhumhain an fhuaim,

An áit a bhfaighidh mé póg ó mo stór is míle fáilte,

Molaimis go léir í,

Mo rún, mo ghrá geal,

Molly na gCuachChuilleanáin,

Ar dhá phunta airgid is giní buí óir,

D'imigh go Gabhla,

Is tá do mhargadh déanta!

Tá nead na lacha sa mhóta (x3)

's Ní fíor pioc ó Sheán.

Oh, welcome home (x3)

Now at the coming of the

Summer, summer, herdin’ the calves

In the wilderness,

Should you see the steam back behind the ship,

And the priest drinking to our health,

And I’m not usually drunk but once a month,

And how’s that nobody else’s business?

Fill up our mugs and let them be full.

Last year I was under arms and in uniform,

But this year I’m begging for charity

And my charitable love’s the one who thought it.

Mommy, will you let me go to the fair? (x3)

You’re God’s person (touched in the head)!

Said the poor old woman.

Under gun, pike and silver handled sword,

And fill up our mugs and let them be full.

Once I was a gentle maiden,

Now the spring is coming, and the day’s getting  longer,

And the light up there is the moon

And he’s crazy

Alleliu, puilleliu, Alleliu the calves, the calves

Oh love, love, will you come?

Oh treasure, oh treasure, oh love

Don’t be sorrowful

What’s bothering you?

The Galway fishermen are coming back from the East with a good wind,

That was a great joy,

I myself didn’t get any rest  or fortune Oh

I praise her, I call her praise, my love,

Doggone if I don’t come, says Coonla!

Will you come or will you stay?

I have a bottle near me to give a drink to the woman of the house,

and I hope that she won’t refuse me her daughter;

Oh you won’t get my daughter, says the Gaelic seaweed man

Well, I’ll run off with her,

Here she is, Mary Kenny,

And I have Bridget, and Kate,

Oh Rosie!

And how’s that nobody else’s business?

Learned people say that love is a base disease,

And I’m no more of a liar than the one who believes me!

What will we do without

The full mug!

I know you wouldn’t marry (x3)

My bright lad!

I think that to Munster the sound was happy,

The place I will get a kiss from my live and many thanks,

We all praise her,

My secret, my bright love,

Curly haired Molly Ní Chuilleanáin,

For two pounds of silver and a bright golden guinea,

Left for Gabhla,

And your marriage arrangement is done!

The duck’s nest is in the moat (x3)

And nothing is true from Sean. 

5

Marcaigh Thaibhsiúla sa Spéir -  Amhrán clúiteach Meiriceánach.  Chuir S. Ó Neachtain Gaeilge air.

Ghost Riders In The Sky

Words & Music By: Stan Jones, © 1949 Edwin H. Morris, Co., Inc, a division of MPL Communications.  Memory Lane Music Ltd. is 100% publisher of the British Reversionary Territories including Canada.

 

 

Thaistil crann-mharcach le bata bó faoi scamall is faoi ghaoth,

Is thóg sé sos ar iomaire le tamall ar a shlí.

Chonaic sé gan choinne súile dearga sealbháin bhó

Ag treabhadh tríd an doineann in airde thar an bhfód!

 

Curfá:

Dhipí agha é, dhipí agha ó,

Marcaigh thaibhsiúla sa spéir

 

A mbrandaí fós trí thine is a gcrúba féin mar chruach,

A n-anáil te, a n-adharca dubha ag taitneamh ar gach stuaic.

Go tapa tháinig uaigneas air ag stánadh ar an radharc,

Mar bhí marcaigh is na ba ag teacht, is chuala sé a ngáir!

 

Curfá

 

A ngnúiseanna ‘bhí tarraingthe faoi mhearbhall is faoi allas.

Bhí siad ar thóir an tréada go dian, ach d’éalaigh siad go pras;

Bhí orthu marcaíocht sa spéir ag díriú ar an mbua,

Ar chapaill ag seitreach tine is ag luathú faoi bhuairt!

 

Curfá

 

Is iad ag dul thart, ghlaoigh duine acu a ainm ar an bhfear,

“Más mian leat Ifreann a sheachaint amuigh anseo faoin spéir,

A bhuachaill bhó, iompaigh do shaol, nó bí i dteannta linn,

Ag lorg thréad an diabhail, trí chuile háit sa chruinne!“

 

Curfá

 

6

BSGM – Bunaithe ar ‘Mo Ghile Mear’

(Based on  the traditional song ‘Mo Ghile Mear’)

 

7

Mo Ghile Mear - ceol traidisiúnta, focail nua le S. Ó Neachtain, óna leabhar An File ar Buile

(A parody of the traditional song ‘Mo Ghile Mear,’ from his book An File ar Buile)

 

8

Fúg ar ‘Mo Ghile Mear’  – S. Ó Neachtain

(A Fugue on ‘Mo Ghile Mear’)

 

9

An Internationale - Ceol poiblí, focail nua le S. Ó Neachtain, óna leabhar An File ar Buile

(A parody of the communist anthem, from his book An File ar Buile)

 

10

Áthas an Chaipitleachais* (Improperoptude #2) - 1989, James Norton

(The Joy of Capitalism - instrumental)

 

11

Níl ‘na Láimh - Ceol traidisiúnta, focail nua le S. Ó Neachtain, óna leabhar An File ar Buile

(A parody of the traditional song ‘Níl ‘n a Lá,’ from his book An File ar Buile)


 

12

Molly na gCíoch Ní Chuilleanáin - Ceol traidisiúnta, focail nua le S. Ó Neachtain

(A parody of the traditional song ‘Molly na gCuachChuilleanáin)

 


Sa drisiúr ní théann sí níos mó,

Bréanbholadh go deo ag teacht aisti;

Ní cailleach ach cailín beag óg í,

‘s An cíochbheart is mó dá bhfaca mé!

 

Curfá:

Is fada is fairsing a hucht iad,

Is fada is fairsing an bheirt acu,

Níos mó ná a chonaic tú riamh iad,

Molly na gcíoch Ní Chuilleanáin!

 

Ní dhéantar éadaigh mór go leor,

‘s Ní bhaineann sí di riamh aon phíosa acu.

‘s Tá deighilt chomh leathan le cumar

Idir sléibhte ceann bán Ní Chuilleanáin!

 

(Curfá)

 

mbeinnse istigh ina lár,

Is baolach nach mbeinn in ann fuascailt as;

San uaimh sin a bheinnse ag leá,

Is bháfainn [mé féin] in allas Ní Chuilleanáin!

 

(Curfá)

 

Bhí mise os comhair a goile,

‘s Ní fhaca mé soilse ná fuinneoga!

Rinne sí scáthbhrat leo,

Ach le boladh chomh bréan le seanbhruscar!

 

(Curfá)

She no longer goes into the dresser,

Rotten smell forever coming from her,

She’s not a hag but a buxom young girl,

And the biggest brassiere I’ve ever seen!

 

Chorus:

It’s long and wide her breast they are,

It’s long and wide the both of them,

Bigger than you’ve ever seen they are,

Big Chested Molly Ní Chuilleanáin!

 

Clothes aren’t made big enough,

And she never takes off any piece of them,

And there’s a divide as big as a ravine,

Between the white topped mountains  Chuilleanáin!

 

(Chorus)

 

Should I be inside in the middle of them,

There’s danger I wouldn’t be able to escape out;

In that cave I would be melting,

And I’d drown [myself] in the sweat of Ní Chuilleanáin!

 

(Chorus)

 

I was in front of her stomach,

And I didn’t see lights or windows!

She made an awning with them,

But with a smell as rotten as old garbage!

 

(Chorus) 

13

Ólaim Puins - ceol traidisiúnta, focail nua le S. Ó Neachtain

(A parody of the traditional song ‘Ólaim Puins’)

 


Curfá:

Ólaim puins, is ólaim tae,

Is deirtear fós go gcaithim drugaí,

Mar bím ar meisce ar feadh an lae,

Is faighim déirc is ór go tapaidh!

 

Déanaim ceol le giotár tréan,

Is ar mo chluasa bíonn na cannaí;

Dord is drumaí  a bhíonn i réim,

Ach tá an tálann tearc I measc ár mbannaí!

 

(Curfá)

 

Déanaim clár don teilifís,

Is téim i gcoimhlint leis na leanaí;

Ag dul in aois is ag éirí maol,

Ach déanaim ceol is díolaim dioscaí!

 

(Curfá)

 

Táim ag bá in airgead,

Is chuile saghas ruda a cheannaím;

Ní íocaim cáin, ní bhím ar fáil,

Ach amháin I measc m’fhoirne dlíodóirí!

 

(Curfá)

 

(Muise, is réalta raic-cheoil mé!

Tugaigí adhradh dom!)

Chorus:

I drink punch, and I drink tea,

And they still say I take drugs,

Since I’m drunk all day long,

And I get charity and gold quickly!

 

I make music with a powerful guitar,

And  the cans are always on my ears;

A bass and drums are always in power,

But talent is scarce among our bands!

 

(Chorus)

 

I make a show for television,

I compete with the kids;

Getting older and getting bald,

But I make music and sell CDs!

 

(Chorus)

 

I’m drowning in money,

And I buy every sort of thing;

I don’t pay tax, I’m never available,

Except among my team of lawyers!

 

(Chorus)

 

(Hey, I’m a rock star!

Worship me!)

 14 

Ag Seoladh mo Leabhair - Ceol traidisiúnta, focail nua le S. Ó Neachtain

(A parody of the traditional song ‘Ag Seoladh na nGamhna)

 


Tráthnóinín déanach is mé gan mhargadh,

Ag seoladh mo leabhair faoin bhfásach,

Do dhearcas chugamsa lucht éisteachta glórmhar

Ag líonadh isteach na gcathaoireacha.

D’fhiafraíos féin go séimh den slua

An é chun cloisteáil ón leabhar a tháinig?

Tá seoladh an leabhair á thosnú

Is gheobhaidh sibh na leabhair ina dhiaidh sin.

 

‘An File ar Buile,’ sin teidil an leabhair,

Agus véarsaí is filíocht atá ann.

Ar gach chéad leathanach bíonn Gaeilge bhlasta,

Is Béarla na nGall ar gach dara ceann.

Sa bhreis, tá scéal na scoile sa deireadh,

Is scríobh mo chara dil breá Réamonn é.

Is go raibh míle maith ag mo chairde go léir

A rinne sár-obair ar na haistriúcháin!

 

Is b’fhéidir mar bhronntanas Oíche Nollag

Go mbeidh sibh in ann é a cheannach.

Ag an seolaín néata ní raibh chuile dhuine,

Sa halla deas geal sin Hibernian.

Beidh cóip ag cách go fuíoch gan dochma,

Is tá clúdach bog nó dúr mar rogha ann,

‘S tá grianghraif isteach de gach saghas ruda,

‘S go bhfaighe sibh an leabhar go luath!

 

Go raibh crainn á gcaite ó lúb na coille

Chun cóipeanna go leor de a chur i gcló,

Mar beidh XLibris féin de shíor á ndéanamh,

Gach uile ceann go deas agus dealramh air!

Gheobhaidh gach díoltóir cead ón gcomhlacht

Lascaine a thabhairt dá gcustaiméirí.

‘S más ag lorg an leabhair atánn tú san áit ina bhfuil tú,

Gheofar é i gcónaí ar an idirlíon!

Late in the evening and me with no market,

Launching my book in the wilderness,

I observed coming towards me a noisy audience

Filling in the chairs.

I gently asked of the crowd

Is it to hear from the book that they’ve come?

The book launching is starting,

And you will get the books after that.

 

‘An File ar Buile,’ that’s the title of the book,

And there’s verses and poetry in it.

On every first page there’s tasty Irish,

And English of the foreigners on every second page.

Besides that, the story of the school is in the end,

And my dear fine friend Raymond wrote it.

And many thanks to all of my friends

who did fine work on the translations!

 

And maybe as a present around Christmas Eve

You all might be able to buy it.

At the little tidy launching, every person wasn’t there,

In the nice bright Hibernian hall.

Everyone will have a copy plentifully, no reluctance,

And there’s a soft cover or hard for a choice,

And there are photographs inside of all kinds of things,

And may you all get the book soon!

 

May trees be used up from the midst of the woods

To put lots of copies in print,

Since XLibris itself will always be making them,

Each one nice and good looking!

Every dealer will receive permission from the company

To give a discount to their customers.

And if you are seeking the book in the place you are in,

It will always be gotten on the internet!

 


 


 

 

15

Cúnla  - Traidisiúnta, corraithe ag S. Ó Neachtain

(Traditional song arranged by S. Ó Neachtain)

 

16

The Toilet Song* - 1996, James Norton

(Amhrán a chum S. Ó Neachtain blianta ó shin, as Béarla)

 


There’s nothing like a public toilet,

To bring the world together!

 After movies, after shows,

Everybody needs to go,

And on line you may meet your best friends!

 

There’s nothing like a public bathroom,

To further love and brotherhood!

With the feces on the floors,

And the stalls that have no doors,

The story of mankind never ends!

 

And on the walls there are stories, and epic poems,

Telling grandly of great deeds, with illustrations!

What goes on in these stalls, like the Grand Hotel,

One can only imagine with imagination!

 

There’s nothing like a public john,

To reveal our common destiny!

When they urinate on the seat,

And don’t wash their hands to eat,

Still they leave papers on the floor for you to read!

 

There’s nothing like a public toilet,

To bring the world together!

 After movies, after shows,

Everybody needs to go,

And on line you may meet your best friends!

Níl rud ann mar leithreas poiblí,

Chun chomhluadar a dhéanamh sa saol!

I ndiaidh scannáin is seónna,

Bíonn sé ar gach aon duine dul,

Is sa chiú, bhuailfeá cairde na n-árann!

 

Níl rud ann mar sheomra folctha poiblí,

Chun an grá is an bráithreachas a chothú!

Agus an cac ar na hurláir,

Is na stallaí atá ann gan dorais,

Níl aon deireadh le scéal an chine dhaonna!

 

Agus ar na ballaí, bíonn scéalta agus dánta eipicí,

Ag aithris eachtraí go maorga, agus léaráidí iontu!

Gach a dtarlaíonn sna stallaí seo, cosúil leis an Grand Hotel,

Samhlaítear amháin sin leis an samhlaíocht!

 

Níl rud ann mar theach an asail,

Chun ár gcinniúint choitianta a nochtadh!

Nuair a mhúntar ar an suíochán

‘s Nach nitear lámha le haghaidh béile,

Fágtar nuachtáin ar an urlár dá léamh!

 

Níl rud ann mar leithreas poiblí,

Chun chomhluadar a dhéanamh sa saol!

I ndiaidh scannáin is seónna,

Bíonn sé ar gach aon duine dul,

Is sa chiú, bhuailfeá cairde na n-árann!

  

 

17

Séamas An-ghlic - ceol traidisiúnta, focail nua le S. Ó Neachtain

(A parody of the traditional song ‘Éamonn an Chnoic’)

 

 


“Cé hé sin amuigh, ag canadh na scig,’

‘s Ag réab’ a scamhóga go cróga?”

“Mise Séamas an-ghlic, atá ag seinm uirlise,

Is ag magadh faoi amhráin iomráiteacha.”

“Ó cuir uait do chuid, ná bí dána ‘s ag troid!

Cuir uait do gheáitsí is ná bí i do lúbaire!”

“Och, cuir uaitse do lionn dubh , is ná bí-se chomh dúr,

Is bímis araon inár ngeallta!”

 

[Bean Níocháin na hÉireann]

 

“Ná bí mar saoithín, tabhair do do choinsias prioc,

Mar tá dánacht agam ar gach éinne!

Tá greann a’m gan nimh, is is breá liom ceol traid

Is níl dochar ar bith ann in aon chor!

Níl droch-mheon agam,  is maith dom é sin,

Is éist le mo shaothar éalangach!

Is go dté tú thar fóir, le rud éigin mí-chóir,

Mar is annamh an spraoi insan saol seo!”

“Who’s that outside, singing the parody,

And rupturing his lungs bravely?”

“I’m very clever Séamas, who’s playing an instrument,

And making fun of famous songs.”

“Oh, get rid of your bit, don’t be bold and fighting!

Stop carrying on and don’t be a twister!”

“Oh, get rid of your melancholy, and don’t be so dour,

And let’s both act like lunatics!”

 

[The Irish Washer Woman]

 

“Don’t act like a prig, give your conscience a prick,

Because I’m forward with everybody!

I have humor without spite, and I love trad’ music,

And there’s no harm at all in it anyway!

I don’t have a bad outlook, and forgive me that,

And listen to my faulty work!

And may you go overboard, with something improper,

Because fun is rare in this world!”